Til dato

Sluttdato for aktiviteten.

Datoen tastet inn i feltet Fra dato vil bli foreslått, men kan overstyres.

Merk: Velges feltet Helgeaktiviteter i tabellen Bruker vil det være mulig å angi data for lørdager og søndager.
Merk: I feltet Ant. dg. +/- advarsel i tabellen Bedriftsopplysninger kan det angis antall dager i avvik fra dagens dato som tillates. En advarsel vil da vises på Statuslinjen når dette feltet forlates.
Merk: I feltet Ant. dg. +/- avvisn. i tabellen Bedriftsopplysninger kan det angis antall dager i avvik fra dagens dato som tillates før angitt verdi i dette feltet avvises.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
SQL-navn ToDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 3964  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.