Til periode

Til timeperiode.

Beregnes ut i fra feltene Til dato, Timegruppenr. og Res.nr. Perioden blir hentet fra timesaldoen. Feltet blir deretter benyttet til å oppdatere timesaldoen for ressursen.

Tips: Året vises med 4 siffer (åååå), men du behøver bare å angi det/de siste sifferet i året. F.eks. vil verdien 18 tolkes som 2018.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene År/per. Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn TSBToYrPr Navnet på databasefeltet.
Nummer 12461  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.