Timegruppenr.

Timegruppe nr. fra tabellen Timegruppe.

Benyttes i beregning av timesaldo.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Timegruppenr. Heltall
SQL-navn TSGrNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 12459  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Timegruppe TimeScheduleGroup
  • Timegruppenr.
 
Timesaldo TimeScheduleBalance
  • Res.nr
  • Timegruppenr.
  • Fra periode
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.