Fra periode

Fra timeperiode.

Beregnes ut i fra feltene Fra dato, Timegruppenr. og Res.nr. Perioden blir hentet fra timesaldoen. Feltet blir deretter benyttet til å oppdatere timesaldoen for ressursen.

Tips: Året vises med 4 siffer (åååå), men du behøver bare å angi det/de siste sifferet i året. F.eks. vil verdien 18 tolkes som 2018.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene År/per. Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn TSBFrYrPr Navnet på databasefeltet.
Nummer 12460  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Timesaldo TimeScheduleBalance
  • Res.nr
  • Timegruppenr.
  • Fra periode
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.