Tidsanslag

Hvor lang tid du trenger for å fullføre en aktivitet.

Hvis aktiviteten har status for å oppdatere timesaldo vil verdien her bli akkumulert til tabellen Timesaldo for tilhørende Timeperiode og Ressursnr. Unntak kan bli gjort under gruppen Aktiviteter/Timesaldo for feltet Beh.måte 8.

Merk: Verdien i dette feltet blir lagret som HH:MM og du bestemmer verdien i feltet Tidsanslag i antall.

Eksempel

Du har lagt inn en aktivitet i avtalebokens huskeliste (uten dato og klokkeslett), og du vet at aktiviteten må være utført innen en bestemt dato. Da kan du skrive ferdigdatoen i feltet Utført dato og i feltet Tidsanslag oppgir du hvor lang tid i forveien du må starte aktiviteten for å bli ferdig i tide. Feltet blir vist som HH:MM.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kl Heltall
SQL-navn RsvTm Navnet på databasefeltet.
Nummer 3976  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.