Tid 1

Disse feltene er frie klokkeslettfelt, uten noen faste behandlingsregler. Her kan du legge inn aktuelle klokkeslett som du ønsker å knytte til aktiviteten, for eksempel planlagte møter eller lignende.

Hvis du ønsker å bruke klokkeslettkolonnene til et fast formål, bør du endre ledeteksten/kolonneoverskriften til et beskrivende navn.

Merk: Hvis du trykker på +-tasten, blir feltet utfylt automatisk med tidspunktet som arbeidsstasjonens klokke viser i øyeblikket.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kl Heltall
SQL-navn Tm1 Navnet på databasefeltet.
Nummer 3060  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.