Tekst 1

Disse feltene er frie tekstfelter.

Her kan du legge inn tekst som du ønsker å knytte til aktiviteten.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 240 Tekst (240)
SQL-navn Txt1 Navnet på databasefeltet.
Nummer 6479  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.