Resp.type

Responstype blir brukt i kampanjer, men egner seg også til å skille aktiviteter fra hverandre og til å fylle ut felter med forhåndsdefinerte regler fra responstypen. Er aktiviteten en oppfølging som er knyttet til en kampanje, fylles verdien for den responstypen som du valgte på kampanjen inn.

Responstypen

En responstype kan være en bestemt type informasjon (for eksempel et kurstilbud) som skal bli sendt ut til en kampanjedeltager. Du kan også velge responstype selv.

Når du taster responstype, blir følgende verdier hentet inn på aktivitetsraden fra responstype:

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Resp.type Heltall
SQL-navn RspTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 3974  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Responstype ResponseType
  • Resp.type
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.