Referansenr

Når du klikker i dette feltet, får du fortløpende tildelt nytt nummer for hver aktivitet som blir lagt til.

Avtaler som blir lagt opp vil automatisk bli tildelt neste ledige nummer.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn RefNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 11007  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.