Antall

Antall minutter fakturerbar tid som er påløpt aktiviteten.

Avhengig av innstillinger under gruppen Aktiviteter/Timesaldo for feltet Beh.måte 8, vil verdien her bli akkumulert til tabellen Timesaldo for tilhørende Timeperiode og Ressursnr.

Når du setter kryss i feltet Utført, fylles automatisk inn antall minutter som er påløpt aktiviteten (differansen mellom klokkeslettene i feltene Fra kl og Til kl multiplisert med antall dager). Dette gjelder kun hvis feltet ikke er fylt ut med en verdi fra før. Feltet Antall blir vist med blå farge så lenge det ikke er lagt inn et antall manuelt. Hvis feltet Antall er blått benyttes det til å sjekke om antallet skal forandre seg ved endring av for eksempel Fra kl, Til kl eller dag-feltene. Ved overføring til ordre er det viktig at produktet har riktig tidsenhet. Produkter som blir beregnet i tid må ha timer og minutter i behandlingsmåten. 60 minutter vil bli omregnet til 1 ved overføring til Ordre.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
SQL-navn NoInvoAb Navnet på databasefeltet.
Nummer 4451  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.