Produktnr

Produktet for aktiviteten.

Velg ønsket produkt fra produktlisten. Velger du et produkt som har et erstatningsprodukt, blir feltet Produktnr automatisk endret til erstatningsproduktet sitt produktnummer.

Merk: For at du skal se et produkt eller en tjeneste i nedtrekklisten, må du krysse av i feltet Aktivitetsprodukt på det aktuelle produktet eller tjenesten i tabellen Produkt.
Bruk et produkt dersom aktiviteten er en betalbar tjeneste, for eksempel et kurs eller konsulentbistand.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Produktnr Tekst (40)
SQL-navn ProdNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 3969  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Produkt Product
  • Produktnr
 
Søkeprodukt SearchProduct
  • Produktnr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.