Pris i EURO

Pris konvertert til EURO.

Beregnet ut i fra feltene Pris og Valutakurs.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Pris Desimal
Kildekolonne Pris Euro
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 12047  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.