Pris

Pris på valgt produkt.

Pris hentes tabellen Pris- og rabattmatrise for aktuelt Produktnr. Kundeprisgrupper, Produktprisgrupper, Ansatt prisgruppe samt andre felter som kan påvirke prisen tas også hensyn til.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Pris Desimal
SQL-navn Price Navnet på databasefeltet.
Nummer 12046  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.