Lønnssatsnr

Sats for bruk på lønnsarten.

Lønnssatsnummeret fra tabellen Produkt overstyrer verdien som ligger i tabellen Aktivitet. Feltet Lønnssatsnr blir benyttet i overføring til lønnsfil og kopieres til tilsvarende felt i tabellen Ordrelinje.

Lønnssatsnr tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 15.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Lønnssatsnr i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Lønnssatsnr Heltall
SQL-navn WageRtNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 12181  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.