Ordrenr

Ordre koblet til avtalen.

Når du kjører behandlingsvalget Opprett ordre, opprettes en ordre for valgt aktivitet. Dette feltet blir da automatisk fylt ut med ordrenummeret fra tabellen Ordre.

Ønsker du å følge opp en bestemt ordre, kan du registrere et ordrenummer fra en allerede eksisterende ordre. Feltet blir også fylt ut når tabellen Aktivitet er koblet til tabellen Ordre og du oppretter en aktivitet på denne måten.

Merk: Før du kan lage en ordre eller legge til en ordrelinje på en eksisterende ordre, må en vare eller en tjeneste være knyttet til aktiviteten, feltet Utført må være krysset av og feltet Antall må være utfylt. Ordretype = 1 - Normalordre settes på ordren. Ønsker du å få tildelt en annen ordretype, velger du dette i tabellen Bedriftsopplysninger i feltet Aktivitetsordretype. Hvis du henter inn et ordrenummer på en aktivitet blir Trans.gr. 1 oppdatert med ordren. Du kan overstyre verdien, men det er kun ordrelinjen som blir oppdatert med ny verdi.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Ordrenr Heltall
SQL-navn OrdNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 3971  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Ordre Order
  • Ordrenr
 
Ordrelinje OrderLine
  • Ordrenr
  • Ordrelinjenr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.