Tidsenh. varsling

Tidsenheten som skal gjelde for feltet Varsl.tid.

Denne verdien overstyrer feltet Tidsenh. varsling fra tabellen Bruker.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Minutter
2 - Timer
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Tidsenhet Heltall
SQL-navn NtfTmUn Navnet på databasefeltet.
Nummer 3980  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.