Varsl.tid

Hvor lang tid i forveien denne aktiviteten skal bli varslet.

Feltet overstyrer varslingstiden som er registrert i tabellen Bruker. I tabellen Bruker kan du registrere antall minutter for varslingstid som gjelder for alle aktiviteter. Du må krysse av feltet Varsling hvis du vil bli varslet om aktiviteten på forhånd.

Merk: Verdien i dette feltet kan stå for timer eller minutter. Dette bestemmer du i feltet Tidsenh. varsling.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn NtfTm Navnet på databasefeltet.
Nummer 3979  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.