Varsling

Krysset av dersom varsel skal gis før aktivitet starter.

Varselet blir vist som en dialogboks. Her kan endringer foretas for hvordan du videre vil varsle denne aktiviteten.

Merk: Du kan også få varselet som en melding på Statuslinjen i stedet for en dialogboks. Kryss av i feltet Undertr. dialog i tabellen Bruker.
Merk: For å aktivere varslingen, må du registrere antall minutter mellom hver varsling i feltet Testintervall i tabellen Bruker.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
SQL-navn Ntf Navnet på databasefeltet.
Nummer 3978  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.