Hovedavtaleaktør

Hovedaktør for aktiviteten.

Brukes til gruppering av aktiviteter.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Aktørnr Heltall
SQL-navn MaAgrAct Navnet på databasefeltet.
Nummer 7366  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør MainAppointmentAssociate
  • Hovedavtaleaktør
 
Aktivitet MainAppointment
  • Hovedavtaleaktør
  • Hovedavtalenr
Dette er en kombinert fremmednøkkel. Å gjøre oppslag i et av feltene kan også fylle ut verdier i de andre.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.