Antall påløpt til ordre

Antall, kalkulert ut i fra innstillinger for Antallsformat på produktet.

Oppsett for Antallsformat ligger under Behandlingsmåte/Redigering under feltet Beh.måte 4 i tabellen Produkt.

For produkter med datoberegning og hvor dagfeltene er brukt, tilsvarer verdi i dagfeltene 1 dag (maksimum 7). Negative verdier i dagfeltene, tilsvarer - 1 dag.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn NoRegDy Navnet på databasefeltet.
Nummer 13762  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.