Påløpt i timer og min.

Verdien av feltet Påløpt i timer og minutter.

Hvis aktiviteten har status for å oppdatere Timesaldo. Unntak kan bli gjort i feltet Aktivitetsbehandling.

Avhengig av innstillinger under gruppen Aktiviteter/Timesaldo for feltet Beh.måte 8, vil verdien her bli akkumulert til tabellen Timesaldo for tilhørende Timeperiode og Ressursnr.

Verdien 30 i feltet Påløpt blir vist som 0:30 i dette feltet. Det du registrerer i dette feltet blir kalkulert og lagret i feltet Påløpt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kl Heltall
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 10931  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.