Påløpte timer

Verdien av feltet Påløpt i timer, med desimalverdi for minutter.

Verdien 30 i feltet Påløpt blir vist som 0,5 i dette feltet. Det du registrerer i dette feltet blir kalkulert og lagret i feltet Påløpt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 10932  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.