Påløpt

Antall minutter og timer fakturerbar tid som er påløpt aktiviteten. Timer blir vist med 6 desimaler.

Du har felter for antall og påløpt. Når ett av feltene fylles ut, vil de andre også bli oppdatert.

Hvis du bare har en verdi i feltet Påløpt og ikke i feltet Antall, når du kjører behandlingsvalget Opprett ordre, skjer følgende:

Når det er kryss i feltet Kun kostnader, blir feltet Påløpt kopiert til feltet Antall, feltet Kostpris til feltet Pris og Trans.type blir satt til 5 - Vareforbruk på ordrelinjen.

Merk: Når du setter kryss i feltet Utført, fylles automatisk inn antall minutter som er påløpt aktiviteten (differansen mellom klokkeslettene i feltene Fra kl og Til kl multiplisert med antall dager). Dette gjelder kun hvis feltet Antall ikke er blankt. Overstyring av feltet vil gjøre at det ikke blir oppdatert ved endring av feltene Fra kl, Til kl eller dag-feltene.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
SQL-navn NoReg Navnet på databasefeltet.
Nummer 4450  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.