Antall i timer og min.

Verdien fra feltet Antall i timer og minutter.

Verdien 30 i feltet Antall blir vist som 0:30 i dette feltet. Det som registreres i dette feltet blir kalkulert og lagret i feltet Antall.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kl Heltall
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 10929  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.