Antall timer

Verdien fra feltet Antall konvertert til timer, med desimalverdien for minutter.

Verdien 30 i feltet Antall blir vist som 0,5 i feltet Antall timer. Verdi som angis i feltet Antall timer blir kalkulert og lagret i feltet Antall.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 10930  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.