Fra kl

Starttidspunktet for aktiviteten.

Trykker du på +-tasten foreslås nåværende klokkeslett, eller første ledige klokkeslett i forhold til andre aktiviteter samme dag.

Dersom Fra dato er tidligere enn Til dato, vil ikke Fra kl settes lik Til kl om Til kl endres til en verdi tidligere enn Fra kl.

Merk: Det er mulig å legge inn overlappende aktiviteter. Ingen advarsel vil bli gitt hvis du velger et tidspunkt som du har en aktivitet på fra før.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kl Heltall
SQL-navn FrTm Navnet på databasefeltet.
Nummer 3965  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.