Utført dato

Utført dato for aktiviteten.

Ved å angi x i feltet Utført, vil feltet Utført dato automatisk bli oppdatert. Datoen blir oppdatert som følger:
  • Med dato angitt i feltet Fra dato, hvis utfylt
  • Med dagens dato, dersom feltet Fra dato ikke er utfylt
Tips: Hvis feltet Utført ikke er krysset av, kan du bruke dette feltet til å legge inn planlagt ferdigdato for aktiviteten.
Merk: I feltet Ant. dg. +/- advarsel i tabellen Bedriftsopplysninger kan det angis antall dager i avvik fra dagens dato som tillates. En advarsel vil da vises på Statuslinjen når dette feltet forlates.
Merk: I feltet Ant. dg. +/- avvisn. i tabellen Bedriftsopplysninger kan det angis antall dager i avvik fra dagens dato som tillates før angitt verdi i dette feltet avvises.

Eksempel

Du har lagt inn en aktivitet og vet at aktiviteten må være utført innen en bestemt dato. Da kan du skrive ferdigdatoen i feltet Utført dato og i feltet Tidsanslag oppgir du hvor lang tid i forveien du må starte aktiviteten for å bli ferdig i tide.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
SQL-navn FinDt Navnet på databasefeltet.
Nummer 3982  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.