Utført

Viser om aktiviteten er utført eller ikke.

En aktivitet kan settes til utført ved å fylle ut feltet Utført dato, eller ved å angi x direkte i feltet Utført. Begge feltene oppdaterer hverandre.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
SQL-navn Fin Navnet på databasefeltet.
Nummer 3981  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.