Ekstern beh.

Valg for behandling av aktiviteten i eksterne applikasjoner.

Kun verdien 2 - Legges inn i avtaleboken virker mot Microsoft Outlook i dag. De andre verdiene gjelder den gamle integrasjonen med Microsoft Outlook, som ble fjernet fra Visma Business i versjon 4.50.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - - Ikke i bruk -
2 - Legges inn i avtaleboken
3 - - Ikke i bruk -
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Ekstern beh. Heltall
SQL-navn ExtProc Navnet på databasefeltet.
Nummer 6412  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.