Ekstern ID

Aktivitetens ID i eksterne applikasjoner.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Ekstern ID Tekst (156)
SQL-navn ExtID Navnet på databasefeltet.
Nummer 6411  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.