Ans.nr

Den ansatte ansvarlig for aktiviteten.

Hvis du registrerer en verdi både i feltet Res.nr og i feltet Ans.nr, vil Ans.nr alltid overstyre Res.nr. Feltet Ansattprisgr. foreslås ut i fra angitt ansattnummer.

Ans.nr er et unikt nummer som identifiserer en bestemt ansatt.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Ans.nr Heltall
SQL-navn EmpNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 12061  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør Employee
  • Ans.nr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.