Dupl. felter 2

Informasjon om hvilke felter som er manuelt overstyrt.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Ansvarsenhet 7
Ansvarsenhet 8
Ansvarsenhet 9
Ansvarsenhet 10
Ansvarsenhet 11
Ansvarsenhet 12
Kundeprisgr. 2
Kundeprisgr. 3
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dupl. felter 2 Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Dup2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 12070  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.