Dupl. felter 1

Informasjon om hvilke felter som er manuelt overstyrt.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Valutanr
Fakturerbart antall
Påløpt
Ansvarsenhet 1
Ansvarsenhet 2
Ansvarsenhet 3
Ansvarsenhet 4
Ansvarsenhet 5
Ansvarsenhet 6
Kundeprisgr. 1
Produktprisgr. 1
Produktprisgr. 2
Produktprisgr. 3
Ansattprisgr.
Kunde kontosett
Lagernr
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dupl. felter 1 Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Dupl Navnet på databasefeltet.
Nummer 12069  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.