Rabatt %

Rabatt % for aktiviteten.

Hentes fra tabellen Pris- og rabattmatrise avhengig av hvilke tilslag som blir gjort i henhold til rabattkriterier.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
SQL-navn Dc1P Navnet på databasefeltet.
Nummer 12068  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.