Rabattbeløp i EURO

Rabattbeløp for aktiviteten, omregnet til EURO.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Kildekolonne Rabattbeløp Euro
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 12184  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.