Dag-prioritet

Prioriteten til aktiviteten i forhold til andre aktiviteter samme dag.

Tips: Du kan sortere eller gjøre utvalg på aktiviteter innen samme dag. Ved utskrift av dokumenter blir teksten skrevet ut på det språket som er definert for aktiviteten.

Dag-prioritet tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 70.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Dag-prioritet i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dag-prioritet Heltall
SQL-navn DyPri Navnet på databasefeltet.
Nummer 3968  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.