Dato 1

Valgfritt felt for ytterligere datoer.

Her kan du legge inn aktuelle datoer som du ønsker å knytte til aktiviteten, for eksempel for planlagte møter, milepæler, delrapporter eller lignende.
Tips: Hvis du ønsker å bruke datokolonnene til et fast formål, bør du endre ledeteksten/kolonneoversikten til et beskrivende navn.

Datoen er validert ved hjelp av de regionale innstillingene i Windows.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dato Heltall
SQL-navn Dt1 Navnet på databasefeltet.
Nummer 3059  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.