Kostpris

Kostpris fra tabellen Pris- og rabattmatrise for aktuelt Produktnr.

Verdier i feltene Kundeprisgr. 1 - Kundeprisgr. 3, Produktprisgr. 1 - Produktprisgr. 3 og Ansattprisgr. kan påvirke kostpris fra tabellen Pris- og rabattmatrise.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Pris Desimal
SQL-navn CCstPr Navnet på databasefeltet.
Nummer 11457  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.