Pål. kostn.

Kost i henhold til angitt produkt.

Beregnet på grunnlag av feltene Påløpt og Kostpris (Påløpt * Kostpris).

Merk: Feltet Antall, som er grunnlag for beløpsberegningen, er uttrykt i minutter. Det er da viktig å sette behandlingsmåten på de produktene du benytter, slik at de blir dividert med 60. Det gjør du ved å sette Antallsformat til Timer og minutter under Behandlingsmåte/Redigering.
Merk: Hvis du benytter antallsformatene Fra og til dato eller Fom. og tom. dato så gjøres ingen beregning og registrering av tid blir uttrykt i timer, men overført som dager til ordre.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn CIncCst Navnet på databasefeltet.
Nummer 11458  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.