Aktørnr

Aktørnummeret til den ansatte, kunden eller leverandøren aktiviteten er rettet mot. Feltene for Ansvarsenheter, Kundenr og Faktureres kundenr foreslås fra tabellen Aktør når feltet fylles ut.

Tips: Du må ikke forveksle feltet Aktivitets-aktørnr med feltet Aktørnr. Feltet Aktivitets-aktørnr viser til den som er ansvarlig for aktiviteten. Feltet Aktørnr viser til den som aktiviteten er rettet mot.

Visma Business foreslår automatisk ansvarsenheter, kundenummer og fakturer kundenummer fra tabellen Aktører, når du fyller ut feltet.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Aktørnr Heltall
SQL-navn ActNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 3970  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør Associate
  • Aktørnr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.