Aktivitetsstatus

Statusen for for aktivitetslinjen.

Forskjellige farger viser hvor langt i ordre/lønnsprosessen aktiviteten er behandlet.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Klar for overførsel til ordre
Avkrysset når aktiviteten er klar for overføring til ordre. Aktiviteten må ha verdier i feltene Produktnr, Kundenr og Antall eller Påløpt. I tillegg må aktiviteten være Utført.
Klar for utlegging til lønnsfil
Avkrysset når aktiviteten må har et Ans.nr og en Lønnsart, og er godkjent på timeliste.

Utført
Avkrysset når feltene Utført eller Utført dato er fylt ut. Du kan også sette krysset i dette feltet på en aktivitet som ikke er utført, feltene Utført og Utført dato blir da fylt ut.
Timeliste godkjent av bruker
Avkrysset når timene er godkjent gjennom behandlingsvalget Godkjenn egen tid, som er et mellomstadie som danner grunnlaget for godkjenning av timer av ansvarlig. Godkjenningen vil ikke sperre aktiviteten.
Godkjent
Avkrysset når aktiviteten har vært igjennom menyvalget Godkjenn timeliste. Aktiviteten blir da satt til sperret og er klar for utlegging til lønnsfil.
Lagt ut til lønnsfil
Avkrysset når aktiviteten er lagt ut til lønnsfil etter at behandlingsvalget Godkjenn timeliste er kjørt og det er krysset av for Lagt ut til lønnsfil i denne dialogen.
Overført til ordre
Avkrysset når aktiviteten er overført til ordre med behandlingsvalget Opprett ordre. Etter dette kan ikke aktiviteten overføres til ordre igjen.
Sperret
Avkrysset når timeliste for aktiviteten er godkjent eller overført til lønnsfil. Det er da ikke mulig å foreta endringer på raden.
Merk: Systemansvarlig har utvidede rettigheter til å endre i en rekke felter som berører beregning av timesaldo. Grunnen til dette er at systemet ikke har en rutine for regenerering av saldoer. Når det blir foretatt slike endringer medfører det pr. dato et manuelt arbeid å korrigere opp timesaldoen. Det er viktig at Systemansvarlig utfører endringene når beregninger eller overføringer har feilet. Ved endring i avkrysningsfeltene Utført, Lagt ut til lønnsfil og Overført til ordre påvirker dette tilsvarende felt i tabellen Timesaldo. Systemet oppdaterer da status i tabellene Aktivitet og Timesaldo.

Kredittvarslet/blokkert
Avkrysset når det er kryss i feltet Ingen kredittkontroll i dialogen Behandlingsmåte/Aktiviteter, og aktiviteten overføres til ordre.
Kombinasjons feil
Avkrysset når feil oppdages i tabellen Kombinasjonsmatrise for ansatte/ressurser under overføring til ordre. Da kan du på en enkel måte se hvilke aktiviteter som inneholder feillinjer.
Inkluder i saldo balanse
Avkrysset når du registrerer en aktivitet med beløp på en kunde som har kredittgrense/-kontroll. Beløpet blir overført til feltet Aktivitet saldobalanse i tabellen Aktør.

Farger vises ikke på alle statuser da det er for mange kombinasjoner. Det finnes fire fargekoder som representerer noen hovednivåer:

  • Grønn = Ubehandlet
  • Gul = Godkjent
  • Blå = Utført
  • Rød = Overført lønn
Pris satt
Avkrysset første gangen en pris blir hentet inn på aktiviteten, som kontroll på om pris/rabatt skal bli hentet inn på nytt hvis feltet Pris er tomt.
Overstyrt pris
Avkrysset når prisen som blir foreslått på ordrelinjen blir overstyrt. Kombinasjonen av Overstyrt pris og Ikke foreslå pris/rabatt på nytt under Behandlingsmåte medfører at pris/rabatt ikke blir hentet fra tabellen Pris- og rabattmatrise på nytt. Dette gjelder bare før ordrelinjen er lagret.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Aktivitetsstatus Heltall
Skrivetilgang Administrator Bare administratorer kan endre verdien i denne kolonnen.
SQL-navn Invo Navnet på databasefeltet.
Nummer 4452  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.