Aktivitets-aktørnr

Aktørnummeret til den som er ansvarlig for aktiviteten. Det kan være ditt eget aktørnummer eller en annen ansatt.

Trykker du på pluss-tasten, fylles aktørnummeret til innlogget bruker inn. Dette nummeret blir også hentet automatisk hvis ingen verdi angis i feltet. Denne funksjonaliteten kan slås av med valget Ikke sett aktivitets-aktørnr. fra pålogget bruker under CRM-behandling i tabellen Bedriftsopplysninger.

Merk: Denne tildelingen gjelder ikke når tabellen Aktivitet er koblet til tabellen Aktør med nøkkelen Aktørnummer - Aktivitetsaktørnummer. Visma Business foreslår automatisk ansvarsenheter fra tabellen Aktør når du fyller ut feltet for Aktivitets-aktørnr.
Merk: Hvis du ønsker å redigere en aktivitet låser ikke systemet aktøren som er definert som aktivitetsaktør på aktiviteten. Dette gjør det mulig at flere kan registrere aktiviteter mot samme aktivitetsaktør. Du kan samtidig også endre denne aktøren i tabellen Aktør.
Tips: Du må ikke forveksle feltet Aktivitets-aktørnr med feltet Aktørnr. Feltet Aktivitets-aktørnr viser til den som er ansvarlig for aktiviteten. Feltet Aktørnr viser til den som aktiviteten er rettet mot.

Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en verdi i den relaterte tabellen.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Aktørnr Heltall
Primærnøkkel Ja Aktivitets-aktørnr, Aktivitetsnr
SQL-navn AgrActNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 3960  
Tabell 1. Tabellrelasjoner
Til tabell Identifikator Fra kolonne Til kolonne Kommentar
Aktør AppointmentAssociate
  • Aktivitets-aktørnr
 


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.