Beløp i EURO

Feltet Beløp konvertert til Euro.

Hvis standardvalutaen, angitt i tabellen Bedriftsopplysninger, er definert som valutatype 2 eller 3 i tabellen Valuta, beregnes feltet Beløp i EURO med valutakursen angitt for Euro i feltet Salgskurs i tabellen Valuta.

Hvis standardvalutaen, angitt i tabellen Bedriftsopplysninger, er definert som valutatype 0 eller 1, kan du lese felthjelpen for tabellen Valuta for å få en forklaring på hvordan beløpet i Euro beregnes.

Merk: Kolonnen er en beregnet kolonne, dvs. ikke lagret i databasen. Dette betyr at feltet Beløp i EURO vil bli oppdatert i alle tabeller det eksisterer, dersom valutakursen for Euro endres i tabellen Valuta.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Kildekolonne Beløp Euro
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 12071  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.