Ekstrabeskrivelse

Tilleggsinformasjon for aktiviteten.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 80 Tekst (80)
SQL-navn Descr2 Navnet på databasefeltet.
Nummer 6189  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.