Kontosett

Benyttes sammen med Avg. og bokf.gr. for å få korrekt avgifts- og bokføringsopplysninger på ordre. Relevant ved overføring av aktiviteter til ordre.

Avg. og bokf.gr. blir foreslått fra tabellen Produkt, og Kontosett fra feltene Faktureres kundenr eller Kundenr. Verdien i feltet kan overstyres om ønskelig.

Hvis du ikke ønsker at Kontosett skal hentes fra feltene Kundenr eller Ans.nr, kan du krysse av i feltet Fra kundenr eller Fra ansattnr under CRM-behandling i tabellen Bedriftsopplysninger.

Kontosett tekster for forskjellige språk kan defineres i tabellen Tekst. Disse tekstene har teksttypen 18.
Merk: Hvis du dobbeltklikker eller trykker på * i denne kolonnen, kan du slå opp en Kontosett i tabellen Tekst.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Kontosett Heltall
SQL-navn CAcSet Navnet på databasefeltet.
Nummer 12464  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.