Bredde pr. enhet

Bredde for produktet i aktuell pr. enhet faktor.

Foreslås ut i fra verdi i tabellen Produkt, dersom ikke overstyrt av verdi fra tabellen Enhet eller Strekkode.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Mengde Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn WdtU Navnet på databasefeltet.
Nummer 19406  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.