Web-side

Adressen til en webside for ordrelinjen. Standardverdi er Web-side fra produktet.

Dobbeltklikk eller trykk * for å åpne web-siden i nettleseren din.

Alternativt kan feltet brukes til å referere til dokumenter eller andre filer. Dobbeltklikk eller trykk * i det tomme feltet for å åpne dialogboksen Velg fil.

I fanen Design, gruppen Innsett, i kan du velge Web-side for å vise dokumentet eller websiden på skjermen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Web-side Tekst (260)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn WebPg Navnet på databasefeltet.
Nummer 19473  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.