Lagernr

Hvilket lager varene blir hentet fra eller levert til.

Når du registrerer en verdi i feltet Leveres aktørnr blir lagernummer automatisk foreslått.

Tilgangsordrelinjer som ikke har reservasjonsrad, for eksempel kreditordre med transaksjonstype 1 - Salg, er ikke sperret for endring av lagernummer.

Du kan endre Lagernr på ordrelinjer som gir lagerøkning så lenge det ikke er reservert av andre ordrer eller noe på ordrelinjen er realisert.

Merk: Hvis det er ferdigmeldt noe på linjen vil dette trekkes tilbake om lagernummer endres, og må ferdigmeldes på nytt mot det nye lageret.

Ved behandling av ordrelinjene brukes informasjonen fra ordrehodet, dersom feltet ikke er fylt ut på ordrelinjene. Informasjonen spesifisert på ordrelinjene overstyrer informasjonen fra ordrehodet. Dette gjelder for eksempel lagernumre. Lagernummeret som er angitt på ordrelinjen, overstyrer lagernummeret angitt i ordrehodet. Lagernummeret i ordrehodet foreslås igjen basert på mottaker. Hvis mottaker ikke er spesifisert spesielt, er det det samme som kunde eller leverandør, avhengig av transaksjonstype.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Lagernr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn FrStc Navnet på databasefeltet.
Nummer 19278  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.