Visma ID

ID-en til det skannede dokumentet.

Benyttes i forbindelse med Visma Document Center.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn WfId Navnet på databasefeltet.
Nummer 19490  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.