Trans. år/periode

Inneholder år og periode ut fra transaksjonsdatoen, på formatet YYYYPP i databasen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene År/per. Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn TrYrPr Navnet på databasefeltet.
Nummer 19485  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.